Η εκτίμηση της αξίας της γης βασισμένη στην τράπεζα πληροφοριών γης του πολυσήμαντου κτηματολογίου

Γεώργιος Σ. Δονάτος

Abstract


Η ίδρυση ενός τυποποιημένου πολυσήμαντου κτηματολογίου, σχεδιασμένου επί εθνικής βάσεως, αποτελεί το απαραίτητο θεμέλιο για την οικοδόμηση ενός γεωγραφικού συστήματος στατιστικής πληροφορήσεως, το οποίο θα επεξεργαστεί τα στοιχεία πού προσφέρονται και θα συμβάλλει στην τεκμηριωμένη αναπτυξιακή πολιτική της χώρας. Στην εργασία αυτή επιχειρείται ν’ αποδειχθεί ότι με βάση τα δεδομένα του συστήματος αυτού είναι δυνατό να γίνει εκτίμηση της αξίας της γης, αν εφαρμοστεί η μέθοδος της πολλαπλής παλινδρομήσεως.

Keywords


Land registry; Land assessment; Property assets

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013