Η εργασιολογία ως συνθετική επιστήμη περί του ανθρώπου εν τη εργασία

Ηλίας Πέριτς

Abstract


Ο συγγραφεύς διαπιστώνει την ανάγκην συνενώσεως των προσπαθειών των καταβαλλομένων εντός των πλαισίων των διαφόρων επιστημονικών κλάδων υπέρ τον εργαζομένου ανθρώπου. Ο συγγραφεύς νομίζει ότι ο σκοπός αυτός θα επιτευχθή καλύτερον με το να ιδρυθεί ιδιαίτερος ή συνδετικός επιστημονικός κλάδος δια την μελέτην των προβλημάτων του εργαζομένου ανθρώπου, τον όποιον (κλάδον) ονομάζει εργασιολογίαν.

Keywords


Labor; Population; Human resources

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013