Προσδιορισμός του μέρους του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου όπερ οφείλεται εις την δυσμένειαν των όρων του εμπορίου

Κωνσταντίνος Αθανασιάδης

Keywords


Trade; Prices; Econometric models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013