Ανθρώπινοι σχέσεις: αι διασκέψεις της Φλωρεντίας και Ρώμης

Γραφείο Ερευνών Βιομηχανικών και Εμπορικών της Α.Σ.Β.Σ.

Keywords


Human relations; Productivity; Conferences

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013