Η κοινή αγορά ή η Ευρωπαική Οικονομική Κοινότης

Jeune Europe

Abstract


Δια της ιδρύσεως μιας κοινής αγοράς και δια της προοδευτικής προσεγγίσεως της οικονομικής πολιτικής των χωρών μελών, η Κοινότης έχει ως αποστολήν την προώθησιν της αρμονικής αναπτύξεως οικονομικών δραστηριοτήτων εντός του συνόλου της Κοινότητος, την συνεχή και αρμονικήν επέκτασιν, την αυξανομένην σταθερότητα, την επιταχυνομένην ανύψωσιν του βιοτικού επιπέδου και την ανάπτυξιν στενότερων σχέσεων μεταξύ των χωρών τας οποίας ενώνει.

Keywords


Market; European Union; Economic policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013