Η κατανάλωσις αγαθών ανωτέρας πολιτιστικής στάθμης εν Ελλάδι

Σωτήριος Ι. Αγαπητίδης

Keywords


Consumption; Goods; Cultural policy; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013