Από την κίνησιν των ιδεών: δοκίμιον επί προσωρινού ισοζυγίου του αυτοματισμού εν Ευρώπη: σύσκεψις λαβούσα χώραν εις CNOF την 21ην Φεβρουαρίου 1957

M. Lachin

Keywords


Automation; Technology; Labor; Industry; Production

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013