Η συμπλήρωσις εικοσιπέντε ετών επιστημονικής δράσεως της Ελληνικής Εταιρίας Διοικητικών Μελετών

Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών. Γραφείο Ερευνών

Keywords


Companies; Public administration

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013