Οικονομική και κοινωνική ζωή: περί την συμμετοχήν της Ελλάδος εις την ευρωπαϊκήν ζώνην ελεύθερων συναλλαγών. Διακοίνωσις της εν Παρισίοις ελληνικής αντιπροσωπείας εις την 35ην Συνεδρίασιν του Συμβουλίου του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας γενομένη την 12ην Φεβρουαρίου 1957 (κατά μετάφρασιν του Γραφείου Ερευνών της Α.Σ.Β.Σ.)

Ελληνική αντιπροσωπεία εις Ο.Ε.Ο.Σ.

Keywords


Greece; European Union; Economic policy; Collaboration

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013