Εισαγωγή εις το εργατικόν δίκαιον (συνέχεια εκ του προηγουμένου τεύχους 4. 5. Τόμ. Η')

Χρήστος Ν. Αγαλλόπουλος

Keywords


Labor law; Legislation; Labor

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013