Περί στατιστικών τινών μεθόδων "ελευθέρων κατανομής"

Ευστράτιος Α. Ζούλιας

Keywords


Statistical methodology; Statistics; Distributions

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013