Σπουδή των εποχιακών μεταβολών εις τας χρονολογικάς σειράς

Ε. Δ. Μαργαρίτης

Keywords


Time-series analysis; Statistical analysis; Statistical methods

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013