Καλύτεροι δρόμοι δια την αύξησιν της παραγωγικότητος (συνέχεια εκ του προηγουμένου τεύχους 9. 10. Τόμ. Η΄)

Βρεταννικόν Συμβούλιον Παραγωγικότητος

Keywords


Labor; Valuation; Productivity

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013