Κατάρτισις στελεχών εις την εταιρίαν "Liebig"

Pierre Faure

Keywords


Executives; Human resources; Management; Training

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013