Οικονομική και κοινωνική ζωή: οικονομικός και κοινωνικός προγραμματισμός

Ιωάννης Ν. Αγγελής

Keywords


Economy; Economic planning; Social planning; Liberalism; State

Full Text:

PDF




η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013