Αυτοτελείς εκδόσεις εις την ελληνικήν επί οργανώσεως και διοικήσεως οργανισμών μέχρι του 1970

Πολυξένη Κλ. Μπανταλούκα

Keywords


Organizations; Management; Bibliographies

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013