Η κοινωνικοοικονομική φύσις της αποζημιώσεως των απολυομένων μισθωτών

Σταύρος Αλ. Βουτυράς

Keywords


Employees; Compensation; Labor

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013