Η κοινή γεωργική πολιτική της Ε.Ο.Κ. και ο μηχανισμός της αντισταθμιστικής εισφοράς εις τας σχέσεις Ελλάδος - Ε.Ο.Κ.

Ανδρέας Ι. Θανασούλιας

Keywords


Agricultural policy; Greece; European Union; Taxation

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013