Κατανομή της βιομηχανικής αναπτύξεως εις τον ελληνικόν χώρον: ανάλυσις βάσει της μεθόδου μεταβολής - ποσοστιαίας διαρθρώσεως (shift - share analysis)

Γεώργιος Π. Χιώτης

Keywords


Industry; Development; Greece; Economy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013