Τα άτυπα φαινόμενα και ενιαί επιδράσεις αυτών εντός των επιχειρήσεων (συμβολή των επιστημών συμπεριφοράς εις την οργανωτικήν)

Χαράλαμπος Κ. Κανελλόπουλος

Keywords


Management; Enterprises

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013