Από την κίνησιν των ιδεών: το παρόν και το μέλλον της εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι βάσει της προγραμματιζόμενης κοινωνικοοικονομικής αναπτύξεως της χώρας

Ιωάννης Κ. Έξαρχος

Keywords


Education; Greece; Economic development; Social development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013