Τα πορίσματα του Ε' Συνεδρίου επί της εμπορικής ναυτιλίας της Ελλάδος

Ελληνική Εταιρεία Οικονομικών Επιστημών

Keywords


Shipping; Ships; Greece; Trade

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013