Αυτοτελείς εκδόσεις εις την ελληνικήν επί οργανώσεως και διοικήσεως οργανισμών, μέχρι του 1972

Άγγελος Ι. Νίνος

Keywords


Management; Enterprises; Bibliographies

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013