Η των πολλαπλασιαστικών μητρών μέθοδος εκτιμήσεως γραμμικών πολυμεταβλητών παλινδρομήσεων

Θεόδωρος Γ. Γκαμαλέτσος

Keywords


Linear programming; Regression analysis; Variables

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013