Αλληλεξάρτησις των τομέων γεωργίας - βιομηχανίας κατά την διαδικασίαν οικονομικής αναπτύξεως

Ιωάννης Δ. Καμάρας

Keywords


Agriculture; Industry; Economic development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013