Η νοοτροπία του management των επιχειρήσεων και η επίδρασις της επί της αναπτύξεως του προϊόντος

Σπυρίδωνας Ζευγαρίδης

Keywords


Management; Companies; Products

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013