Δημοσιονομική πολιτική και πλήρης απασχόλησις

Στυλιανός Α. Σαραντίδης

Keywords


Financial policy; Employment; Taxation; Expenditures; Econometric models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013