Τεχνική πρόοδος και εξοικονόμησις εργατικού δυναμικού εις την ελληνικήν εμπορικήν ναυτιλίαν

Ευάγγελος Θ. Παντελίδης

Keywords


Human resources; Labor; Shipping; Technology

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013