Νέα πραγματικότης εις τον κόσμον της εργασίας

Σταύρος Βουτυράς

Keywords


Labor; Human resources

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013