Το πρόβλημα της μεταφοράς : νεώτεραι σκέψεις και επιδράσεις της μηχανογραφικής αναλύσεως επί τούτου

Γεώργιος Ε. Χαραμής

Keywords


Logistics; Carriage of goods; Mathematical models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013