Επισκόπησις της θεωρητικής και εμπειρικής αναλύσεως της διεθνούς συναρτήσεως προσωπικής αποταμιεύσεως

Παύλος Μ. Μαλινδρέτος

Keywords


Savings; Εconomic development; Income; Econometric models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013