Εκτίμησις της αξίας του κεφαλαίου του ελληνικού εμπορικού στόλου

Ευάγγελος Θ. Παντελίδης

Keywords


Shipping; Greece; Capital; Ships

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013