Μερικές σκέψεις πάνω στην μεταπολεμική κοινωνική και οικονομική δομή της Ελλάδος

Αντώνιος Π. Κεφαλάς

Abstract


Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει ορισμένες σκέψεις πάνω στην σημερινή δομή και τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Τα τριάντα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χρόνια γεμάτα αλλαγές, εμπειρίες, αμφισβητήσεις δεν άφησαν την 'Ελλάδα ανέγγιχτη. Φαινόμενα, προβλήματα, χαρακτηριστικά που μέχρι τώρα αποδίδαμε στις πιο προηγμένες και βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες, έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται και στην χώρα μας. Για πολλά από αυτά δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, τουλάχιστον με την μορφή των αριθμών και αυτό είτε γιατί η ανάγκη τους δεν έχει ακόμα γίνει συνείδηση στην Ελλάδα, είτε ακόμα γιατί οι αριθμοί δεν μπορούν να εκφράσουν καταστάσεις, απόψεις, άγχη, προβλήματα. Όσο μεγάλα βήματα και να έχουν κάνει, ή και να κάνουν, η Οικονομετρία και η Κοινωνιομετρία, δύσκολα θα καταφέρουν να συμπεριλάβουν και να εξηγήσουν την ανθρωπινή φύση και τις ανθρώπινες πράξεις μέσα από τις εξισώσεις και τους δείκτες.

Keywords


Greece; Economic development; Social development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013