Αι βιομηχανικαί εξαγωγαί το 1974

Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων

Abstract


Η σημειωθείσα το 1974 αύξησης των βιομηχανικών εξαγωγών συνέβαλεν ουσιωδώς εις την συγκράτησιν του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και εις την άμβλυνσιν των επιπτώσεων εκ της υπο¬τονικής εγχωρίου ζητήσεως, επί της παραγωγικής δραστηριότητος και της απασχολήσεως. Εις τα εξαγωγικά επιτεύγματα οφείλεται και η αύξησης τής αγοραστικής δυνάμεως των ελληνικών εξαγωγών ανά μονάδα εισαγωγών, το 1974, παρά την σχετική επιδείνωσιν των όρων εμπορίου. Τούτο προκύπτει εκ της αναλύσεως των στοιχείων πού συνεκέντρωσεν η υπηρεσία Μελετών του ΣΕΒ και εκ τής οποίας εμφανίζεται η ευνοϊκή επίδρασης των εξαγωγικών επιτεύξεων της βιομη¬χανίας, εις τας γενικωτέρας εξελίξεις της οικονομίας. Κατωτέρω παρέχεται συνοπτική εικών των εξελίξεων του διεθνούς εμπορίου της Ελλάδος κατά το 1974 και των κυριότερων επιτευγμάτων της ελληνικής βιομηχανίας εις τον τομέα των εξαγωγών.

Keywords


Industry; Exports; Trade; Trade balance

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013