Το πρόβλημα του δυαδισμού στις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Νικόλαος Ε. Αλεξανδράκης

Abstract


Ο σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να εξετάσει τις διάφορες θεωρίες του δυαδισμού και δυαδικής αναπτύξεως στις αναπτυσσόμενες οικονομίες σε μία προσπάθεια να εκτιμήσει την ισχύ και την αποτελεσματικότητα τους. Μετά από σύντομη επισκόπηση των βασικών διαφωνιών επί του χαρακτήρα και των αιτίων του δυαδισμού, θα εξεταστούν τα προτεινόμενα εναλλακτικά σχήματα oικονομικής αναπτύξεως και θα προταθεί ένας αποτελεσματικότερος τρόπος αναπτύξεως των δυαδικών οικονομιών.

Keywords


Developing countries; Economic development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013