Η κατανομή του εισοδήματος εν Ελλάδι 1957-1970

Νικόλαος Τσώρης

Abstract


Εις την παρούσαν εργασίαν εξετάζεται η μεταβολή εις την κατανομήν του εισοδήματος εν Ελλάδι κατά την περίοδον 1957 έως 1970. Δια τον έλεγχον της εν λόγω κατανομής εχρησιμοποιήθη ο συντελεστής ανισότητος του καθηγητού Theil.

Keywords


Income; Greece; Economic policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013