Περί των ηγετικών στελεχών

Χαράλαμπος Κ. Κανελλόπουλος

Abstract


Περιγράφεται ο όρος "στέλεχος". Ως στέλεχος χαρακτηρίζεται κάθε φορεύς θέσεως εργασίας, ο οποίος δύναται να λαμβάνη αποφάσεις επηρεαζούσας αμέσως την εργασίαν άλλων εντός της οικονομικής μονάδος.

Keywords


COmpanies; Executives; Management; Leadership

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013