Συνθήκαι ανταγωνισμού και αμοιβαί των συντελεστών της παραγωγής εις την ελληνικήν βιομηχανίαν: οικονομετρική διερεύνησις

Ανδρέας Α. Κιντής

Keywords


Industry; Competition; Economic analysis

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013