Η μέθοδος Παπανδρέου δια την επιλογήν σχεδίων επενδύσεως

Απόστολος Α. Λάζαρης

Keywords


Economic survey; Economic planning; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013