Συγκριτική μελέτη αμερικάνικων θυγατρικών επιχειρήσεων εν Γερμανία και γερμανικών επιχειρήσεων από πλευράς ηγετικών στελεχών

Χαράλαμπος Κ. Κανελλόπουλος

Keywords


Business activity; Germany

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013