Ο μηχανισμός προσαρμογής της μετρούμενης ως προς την προσδoκωμένην ποσότητα χρήματος εις την συνάρτησιν ζητήσεως χρήματος του καθηγητού Friedman

Κυπριανός Π. Προδρομίδης, Χρυσούλα Δημητριάδου-Κοτσίκου

Keywords


Money; Economy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013