Η ακολουθητέα πολιτική επί του ελαιόλαδου μετά την εναρμόνισιν προς την κοινήν ελαϊκήν πολιτικήν της Ευρωπαϊκής Κοινότητος

Σταύρος Μ. Θεοφανίδης

Keywords


Olive oil; European Union; Economic policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013