Λατινικά τετράγωνα και προγραμματισμός εργασίας

Χρήστος Π. Παναγιωτόπουλος

Abstract


Υπάρχουν πολλά είδη Μαθηματικών Σχεδίων (Designs) με πολλές εφαρμογές σε διάφορες επιστήμες. Γενικά το Μαθηματικό Σχέδιο είναι μία μήτρα με ορισμένες χαρακτηριστικές ιδιότητες, οι όποιες χωρίζουν τα Σχέδια σε διάφορες κατηγορίες. Έτσι διακρίνοται τα Λατινικά τετράγωνα, τα BIBD, τα Στατιστικά Σχέδια, τα Σχέδια του Hadamard κ.τ.λ. Μέχρι σήμερα, ο προγραμματισμός εργασίας εμφανίζεται πολύ ελλιπής και καθόλου ικανοποιητικός. Η δυσκολία του έγκειται στους πολύπλοκους περιορισμούς, οι οποίοι πάντοτε υπάρχουν. Γι’ αυτό χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή και αλγορίθμους Συνδυαστικής αναλύσεως, είναι αδύνατος ο προγραμματισμός εργασίας σε ικανοποιητικά στάδια. Σε αυτή την εργασία επιλύεται το πρόβλημα του προγραμματισμού εργασίας με τη βοήθεια των Λατινικών τετραγώνων’ δίδονται για πρώτη φορά χαρακτηριστικές εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας, όπως προγραμματισμός εργασίας βιομηχανίας, οργανισμού μεταφορών, σχεδίασης πειράματος, πογραμματισμός επιτηρήσεως κ.τ.λ. 'Εξ άλλου στο πρώτο μέρος της εργασίας δίδονται γενικές γνώσεις επί των Λατινικών τετραγώνων, καθώς και όλα τα σχετικά επ' αυτών που έχουν μέχρι σήμερα βρεθεί.

Keywords


Combinatorial analysis; Mathematics; Business planning

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013