Προσδοκώμεναι επιπτώσεις του ΦΠΑ επί της ελληνικής οικονομίας

Βασίλειος Δαλαμάγκας

Keywords


Fiscal policy; Taxation; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013