Χαρακτηριστικά, δυνατότητες και τρόπος χρησιμοποιήσεως του προγράμματος LINREG (Linear Regression) για τη γενική ανάλυση μιας γραμμικής παλινδρομήσεως

Αλέξης Λαζαρίδης

Keywords


Linear programming; Regression analysis

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013