Η σχέση προστιθέμενης αξίας και τιμών στο υπόδειγμα εισροών - εκροών

Πέτρος Λίβας

Keywords


Functions; Prices; Econometric models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013