Οικονομετρική διερεύνηση των καταθέσεων σε συνάλλαγμα των Ελλήνων εργατών του εξωτερικού

Δημήτρης Παναγιωτόπουλος

Keywords


Capital market; Econometrics; Foreign currency; Time-series analysis

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013