Η στατιστική μελέτη της ιδιοκτησίας και χρήσεως της γης μιας αγροτικής περιοχής με βάση το πολυσήμανο κτηματολόγιο

Γεώργιος Σ. Δονάτος

Keywords


Land register; Rural region; Economics

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013