Η εφαρμογή του "marketing" στις μεσαιές ελληνικές επιχειρήσεις

Γιώργος Χ. Ζώτος

Keywords


Marketing; Medium-sized business; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013