Προγραμματισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την προσομοίωση Monte Carlo

Χρήστος Ζιωγανάς

Keywords


Agricultural policy; Agricultural holding

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013